ขับรถเร็วไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 21กุมภาพันธ์2561 เวลาประมาณ7.20 ขึ้นรถเมล์สาย71 คนขับชื่อนาย นพดล กลิ่นกลั่น ขับรถด้วยความเร็วโดยที่ผู้โดยสารยืนอัดแน่นเต็มทั้งรถ ที่เกาะแทบจะไม่มีให้จับอยู่แล้ว แต่ยังขับรถด้วยความเร็วไม่ห่วงหรือเห็นใจผู้โดยสารเลย ยิ่งช่วงทางโค้งและตอนเบรกรับส่งผู้โดยสารอันตรายมาก ยืนทรงตัวไม่อยู่เลยค่ะ จึงขอความกรุณาช่วยตักเตือนอบรมพนักงานให้ปรับปรุงพฤติกรรมด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 71 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถคนดั่งกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความปลอดภัย ไม่ขับรถประมาทหวาดเสียวอีก ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ