ขับรถเร็วแข่งกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 84ก. ขณะนั้นรถเสริม ศาลายา วิ่งสายบางแค เลขหลังรถ 6-50397 ขับรถเร็วมากๆแข่งกับรถแดงอีกคัน ประมาทมากๆ แถมพูดจาไม่ได้ (คนแจ้งเป็นแค่ นักเรียน) ขณะนั้นนักเรียนเลิกเรียนนั่งมาเยอะมาก กลัวกันหมด วันเกิดเหตุ 28 ธ.ค. 2560 ช่วงเวลา 16.20

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ