ขับรถขวาสุด ซ้ายสุด ทำให้การจราจรติดขัด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมบริการสาย 14-81 ของบริษัท เจริญบัส จำกัด 1.ขับรถเปลี่ยนเลนส์ไปมาระหว่างขวาสุด ซ้ายสุด ตลอดเส้นทางจากรพ.จุฬา มุ่งหน้าราชดำริ ทำให้กีดขวางการจราจร และติดขัด 2. ประตูรถไม่ปิดเมื่อออกจากป้าย

เรียนคุณ พริมรตา รังสิโกสัย ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 14-81 ทะเบ่ียน 14-6432 แล้ว ได้แจ้งผ้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.