ขอรถวิ่งเวลาเช้ามืดด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 32 ช่วงเช้ามืดคอยที่ตลาดนนท์ เวลามาไม่แน่นอน บางครั้งก่อนตี5 บางวันคอยถึงตี5ครึ่งยังไม่มา คนขับบางคนขับเร็วมาก ช่วยกำหนดความเร็วในการขับด้วย ตอนเช้ามืดรถไม่ติดแน่นอน ต้องเดินทางต่อรถโดยสารหลายต่อ ติดปัญหารถเที่ยวแรกสายนี้ประจำ ช่วยปรับปรุงด้วยขอบคุณล่วงหน้าคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ( แจ้งผู้จัดการสายแล้ว) ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ประสานไปยัง ผู้จัดการสาย 32 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้ตรงต่อเวลาของรถเที่ยวแรก และเที่ยวต่อๆไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ