ขอชื่นชมการบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 84ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเช้าวันนี้ผมได้ขึ้นรถประจำทางสาย 84ก ทะเบียนรถ 12-0407 จากป้ายสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า-ป้ายเพชรเกษม 81 (เวลาขึ้นรถประมาณ 7.42 น.) ตลอดการเดินทางได้เห็นการทำงานของคุณเสาวนีย์ (เห็นนามสกุลไม่ชัด) แล้วรู้สึกชื่นชมและประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 1. ให้บริการอย่างเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 2. พูดจาสุภาพ กล่าวขอบคุณทุกครั้งที่ได้รับค่าโดยสาร และผู้โดยสารลงจากรถ 3. กล่าวเตือนให้ระวังการใช้โทรศัพท์ระหว่างขึ้น-ลงรถ 4. แนะนำเส้นทางสำหรับผู้ที่สอบถามเป็นอย่างดีด้วยความเต็มใจ 5. รีบลุกมากดกริ่งให้กับผู้โดยสารที่ลุกจากที่นั่งตอนใกล้จะถึงป้ายแล้ว *ระยะการเดินทางช่วงเวลาไม่นานมากนัก ยังได้รับความประทับใจมากมาย ผมรู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณการทำงานของคุณเสาวนีย์ในวันนี้มากครับ หากพนักงานทุกท่านให้บริการเช่นนี้ การเดินทางของผู้โดยสารทุกท่าน ทุกครั้งจะมีแต่ความสุขและรอยยิ้มอย่างแน่นอน ขอบคุณขสมก. ด้วยนะครับ ^_^*

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ