ขอชมเชยนายธนาตย์ เชวงฌิชชา ขับรถสาย 101

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการใช้บริการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาโดยประมาณ 6.00 น. เจ้าหน้าที่ขับรถชื่อนายธนาตย์ เชวงฌิชชา เลขทะเบียน 00126/50 สาย 101 ทะเบียน 11-8690 ขับรถสุภาพ ไม่กระชาก และถูกตามกฎ แม้มีรถสายเดียวกันขับแซ่ง ก็ไม่เร่งเครื่องแข่งเพื่อแย่งกันรับผู้โดยสาร ซึ่งหาได้น้อยมากกกกกกคะ จอดรับ - ส่งผู้โดยสารทุกป้าย แม้จะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนรถเข้าป้ายเป็นเวลานานก็ตาม ดังนั้น จึงขอชมเชยในการกระทำที่คำนึงถึงกฎ และผู้โดยสารคะ หวังว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ จะเจริญในหน้าที่การงาน มีความสุขในทุก ๆ วัน และขอให้เป็นส่วนน้อยที่ขสมก.ยังคงมีอยู่ตลอดไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 101 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ