ขอความกรุณา เพิ่มรถเมล์สาย35จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วง ถ.สาธุประดิษฐ์ ถ.จันทร์ มีประชาชนอยู่ในขั้นหนาแน่น ต่อยาวออกไป ถ.เจริญกรุง แต่ ปริมาณรถเมล์ มีวิ่งเพียงสายเดียวคือ สาย 35 แต่ปัจจุบัน กว่าจะวิ่งมาเป็น รถ ปอ. ก็ปาเข้าไปเกือบครึ่ง ชั่วโมงจะมีผ่านมา คันเดียว เมื่อเทียบกับสายอื่น ๆ บางสาย เช่น สาย 1 , 75 วิ่งซ้อนกันมาเลย แต่ไม่วิ่งเข้า ถ.จันทน์ หรือ ถ.สาธุประดิษฐ์ กรุณาเพิ่มเติมรถเมล์ให้ ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง กับชาวชุมชน ถ.สายเก่าแก่ เขตเศษรฐกิจ ครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 35 รถน้อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้มาปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ