ขสมก 107 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.46 น. รถ ขสมก. แดง เลขรถ 1-50302 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายท่าเรือ ป้ายก่อนที่จะเข้าอู่คลองเตย ยืนตรงปัายและได้โบก แต่คนขับไม่ชลอรถหรือเหยียบเบรกเลย