การ รอรถ 543ก เป็นอะไรที่นานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอแต่ละครั้งเป็นชั่วโมง แถมโปกแล้วก็ไม่ค่อยจอด โดนไม่รู้กี่ครั้งแล้ว นับไม่ถูก เป็นกรรมของผู้โดยสารเพราะจาก บางเขน มันมีสายเดียวที่ผ่าน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล ปรับปรุงจัดสรรการปล่อรถให้เพียงพอไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่่อผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ