การเก็บเงินของรถเมลล์สาย203

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่6 กพ 61 เวลา15.45 ได้นั่งรถเมลล์สีแดงครีมเบอร์203 ที่ป้ายสีเหลืองที่แปะหน้ารถเมลล์มีเลข203 , 7-50269 ,12-0569 จากราชดำเนินตรงคอกวัวไป ลงพาต้า ปกติไม่มีการเก็บเงิน2ครั้ง แต่วันนี้มีการเก็บเงิน2ครั้ง โดยกระเป๋ารถเมลล์บอกว่าคนที่ขึ้นจากราชดำเนินต้องจ่าย2รอบ ครั้งละ6.50บาท ตั๋ว2รอบ มีเลขที่ตั๋วคือ6329226 และ6329231อยากสอบถามว่าทำไมถึงมีการเก็บเงิน2รอบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 203 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือตั๋วรถ จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ