การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดบวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
365,699.25
วันที่รับเอกสาร: 
08/09/2560 - 19/09/2560
วันที่ยื่นซอง: 
08/09/2560 - 19/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/09/2560
ราคากลาง: 
357,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 8, 2560