การวิ่งของรถเมล์สาย52

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย52น้อยมาก บอกวิ่งรถตั้งแต่ตี5 แต่นั่งรอจน6โมงแล้วรถก็ไม่มาสักคัน บางทีมาชั่วโมงละ1คัน นานมากช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียนท่านผู้ร้รอง เรื่องดังกล่าวได้รับแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ