การปล่อยรถสาย 509 ตอนเช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นปัญหาที่ต้องสัมผัสทุกวันสำหรับรถสาย 509 การปล่อยรถแย่มาก ปกติรอใช้บริการอยู่ที่ป้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ช่วงเวลาประมาณ 7.15 น. แทบทุกวันต้องรอรถมา 45 - 60 นาที และกว่าจะถึงจุดหมายก็ปรากฏว่าสายแล้วสายอีก กรุณาคำนึงถึงช่วงเร่งด่วนแบบนี้ด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ