การบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ของขสมก. กริ่งดังกว่านี้ได้ป่ะ ผดส.กดแล้วคนขับรถ/เก็บตัง ไม่ได้ยินแล้วพอผดส.ถ้วงทำไมไม่จอดกลับมาว่าผดส.ว่าไม่ยอมเตรียมตัว ไม่ยอมกดกริ่ง แต่ในเมื่อผดส.ถ้วงแล้วได้ยินก็ควรปล่อยลงลงตรงป้ายนั้นเลยหรือป่าวไม่ใช่ไปจอดไปต่อไป ซึ่งป้ายก็ไม่ใช่จะอยู่ใกล้กัน มันเสียเวลา หรือต้องให้กดกริ่งเป็นเพลงถึงจะจอด? ถ้าจะอ้างไม่ได้ยินก็ไปปรับปรุงเสียงกริ่งให้มันดังๆหน่อย อีกเรื่องคือเวลาใกล้ถึงป้านรถเมล์แทนที่จะขับเลนซ้ายเพื่อรอจอดรับส่ง แต่ออกขวาเพื่อ? ในเมื่อขับซ้ายมาตลอดแต่พอใกล้ถึงป้ายดันออกขวาเพื่อแซงคันที่จอดอยู่ก่อนพอเข้าซ้ายไม่ได่ก็ปล่อยผดส.ลงกลางถนนหรือไม่ก็จอดเลยป้ายไปไกล แล้วงี้จะมีป้ายรถเมล์ไว้เพื่ออะไรในเมื่อมีแล้วไม่จอด?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋วจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ