การบริการรถสาย 2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติถ้านั่งรถเมล์มาลงอู่ที่บางหญ้าแพรกต้องเสียค่ารถใหม่ไหมเพราะปกติก็เสียครั้งเดียว แต่นี่มีเก็บอีกรอบแล้วยังจะไปจอดแวะซื้อกับข้าวนานมากๆ ทั้งๆที่ยังมีผู้โดยสารอยู่บนรถหลายคน กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่ดีคนขับก็ขับรถเร็วมากเลี้ยวโค้งไม่เบรกเลย รถเมล์สาย2 เลขรถ 3-40203

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ