กระเป๋าสาย 104 ไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เรื่องเกิดเวลาประมาณ17.20 น. 28/08/2560 ที่ป้ายหมอชิต ประการแรก จำชื่อป้ายปลายทางไม่ได้แต่บอกสถานที่ที่อยู่ติดป้ายได้ กระเป๋าก็วีนประมาณว่า "ป้ายก็ไม่บอกแล้วจะรู้ไหม" พร้อมกำกริยาท่าทางไม่พอใจ ภายหลังได้ทราบว่าคือ ชินเขต1 เข้าสู่ประการที่2 นางก็มาถามอีกครั้ง และเนื่องจากไม่เคยขึ้นสายนี้มาก่อน และเป็นคนตจว. ก็บอกนางไป นางก็บอกว่า"14 14.." เราก็นึกว่าชินเขต14 ย้ำไปย้ำมา เราเลยถามว่า "14บาท" นางก็ผงกหัว เราก็จ่ายเงินให้นาง นางก็ทอนเงินให้เราพร้อมท่าทางไม่พอใจ มองเราแบบเซ็งๆ แล้วโคลงหัวไปมา

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 104 พกส.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึเรียนมาเพื่อทราบ