กระเป๋ารถเมล์ให้แต่เหรียญ50

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์สาย60 หน้า ศูนย์วิจัย เวลา 18.30 น. ผมให้ 20 บาท50สตาง แต่กระเป๋ารถเมล์ทอนแต่เหรียญ50สตางตั้ง 4บาท และเหรียญ101เหรียญ (ผมจะเอาเหรียญ50สตางไปซื้ออะไรได้ ) ผมขอเหรียญอื่นเขาบอกว่าไม่มี ซึ่งผมเห็นเหรียญอยู่เต็มมือเขาเลย คือจะให้แบบนี้ผมยอมจ่าย10บาทยังดีกว่า รถสาย60 สีแดง เลขรถ 2-80101 11-9294

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ