กระเป๋ารถเมล์สาย 40 ทะเบียน11-9123 สูบบุหรี่บนรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:00 - 14:00 น. รถเมล์สาย 40 เลขทะเบียน 11-9123 วิ่งจากปิ่นเกล้าไปพระโขนง กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิง [รูปร่างท้วม ผิวเข้ม ผมสกินเฮดด้านข้าง(ไถผมด้านข้าง) มัดจุกผม] สูบบุหรี่ท้ายรถ ประมาณ 2-3 รอบ กลิ่นบุหรี่สร้างความรบกวนเป็นอย่างมากแก่ผู้โดยสาร กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะก็มีบทลงโทษอย่างชัดเจน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการ *ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 กำหนดให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานเป็นเขตปลอดบุหรี่
(มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553) http://www.nonsmokersright.com/law.php

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 40 พกส.สูบบุหรี่นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบที่วางไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ