กระเป๋ารถเมล์สาย 20 นอนหลับในเวลางาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนผู้เก็บค่าโดยสารคนที่ใส่หน้ากากอนามัยและใส่หูฟังสีขาวบนรถขสมก. สาย 20 ออกจากท่าดินแดงประมาณ 17:30 น. (แต่ป้ายที่แปะที่รถรายละเอียดคือ สาย 105 หมายเลขข้างรถ 5-44186 เลขทะเบียนรถ 12-5630) มีกระเป๋ารถเมล์ 2 คน แบ่งเป็นเก็บเงินครึ่งหน้าครึ่งหลัง แต่คนที่รับผิดชอบครึ่งหลังนอนหลับและไม่เก็บค่าโดยสาร (คนแน่นรถมาก) ครึ่งหลังไม่ได้ชำระค่าบริการสักคน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ