กระเป๋ารถเมล์มารยาทแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์สาย95 เลขข้าง1 50093 ป้ายท้าย 11 9204 กระแทกผลักดันผู้โดยสาร แถมสีหน้าท่าทางยังไม่ดีอีก แย่มากก!!

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารคันดังกล่าว สาย 95 เลขข้างรถ 1-50093 มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ