กระเป๋ารถเมย์ สาย111 มุ่งหน้าคลองสาน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 111 เบอร์ 5-40417 พนักงานเก็บ นั่งที่นั่งไม่เผื่อให้ผู้โยสารนั่งแม้รถจะแน่น และพูดจาไม่สุภาพ แม้จะอยู่ในช่วงโรงดรียนเฃิกมีนักเรียนเล็กก็ไม่ลุกให้นั่งเลย พฤติกรรมคือ ไม่สนใจผู้โดยสารเลย ถึงแม้จะเป็นรถเมย์ฟรี ก็ทำพฤติกรรมอย่างนี้ได้เหรอคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ