กระเป๋ารถเมย์ พูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากผมได้ขึ้นรถเมย์ สาย 515 หมายเลขทะเบียน13-1689 เวลาประมาณ 17:56 ที่ป้าย สะพานกรุงธน ด้วยความที่ตัวผมรีบวิ่งตามรถมาจากด้านหลังเลยยังไม่ได้เตรียมกระเป๋าตัง เมื่อขึ้นรถมาผมก็เดินไปนั่งที่ด้านหลังรถ จัดการเอากระเป๋าที่สะพายออกจากหลังกระเป๋ารถเมย์ก็เดินผ่านคนมา 2-3 คนมาเก็บตัง ผมจึงแสดงบัตรรายเดือนให้ดู แล้วพนักงานตอบกลับด้วยนำ้เสียงที่ไม่พอใจว่า "วันหลังมีบัตรก็หยิบมาแต่แรก คนเขาจะได้ไม่ต้องอุตส่าห์เบียดมา" ซึ่งตัวผมก็พึ่งจะนั่งได้ไม่นานพึ่งจะได้หยิบกระเป๋าตังขึ้นมา และคิดว่านี่ไม่ควรเป็นคำพูดที่ควรผู้กับลูกค้าครับ และคนที่เดินเบียดมาก็ไม่ได้เยอะอะไรมาก

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ..515 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ