กระเป๋ารถปรับอากาศสาย 168 พูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถปรับอากาศสาย 168 พูดจาไม่สุภาพ ชื่อพนักงานเก็บเงิน ชื่อคุณดวงจันทร์ นามสกุลไม่ทราบ(ดูป้ายไม่ทัน) เหตุเกิดวันที่ 6 สิงหาคม ช่วงเวลา หกโมงเช้า ผู้โดยสารถามราคาค่าเดินทาง พนักงานกลับตอบด้วยน้ำเสียงแข็ง และมีท่าทางกริยาเหมือนไม่พอใจ อยากให้ทำการตักเตือนและปรับปรุงด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ