กดกริ่งแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 156 หมายเลขข้างรถ 80283 พบเวลาประมาณ 13:40น. คนขับไม่ทราบชื่อ กดกริ่งแล้วไม่จอด จนเลยป้ายมาสักระยะ ต้องกดกริ่งอีกครั้ง แล้วบอกให้จอด กรุณาอบรมพนักงานในปกครองของท่าน ให้ใส่ใจงานบริการมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ