รถเมล์สาย 509 ปิดประตูหนีบผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กดกริ่งให้รถจอดแล้ว คนขับจอดป้ายและเปิดประตูให้ ในขณะที่กำลังลงบันไดขั้นสุดท้าย คนขับได้ปิดประตูรถหนีบผู้โดยสาร จึงทำให้ได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้ง 2 ข้าง และกระเป๋ารถเมล์ไม่ดูผู้โดยสารลงรถ ไม่มีการมาดูแลผู้โดยสาร พอลงปิดประตูขับออกไปเลย เลขรถ 6-56097 เลขทะเบียน 13-1825 ไหนว่ามีกล้องวงจรปิดตรวจสอบผู้โดยสารก่อนไม่มีเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถคันดังกล่าว เบอร์ 6-56097 วันและเวลาดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และ ดูแลการขึ้น-ลง ของผู้ใช้บริการให้เรียบร้อย ก่อนนำรถออกจากป้าย หรือ ตอนจอดรถที่ป้าย ห้ามให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นอันขาด และได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ