182-18ขับอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
182-18 ขับรถอันตรายปาดซ้าย-ขวา ขับชิดขวาเป็นส่วนใหญ่ กีดขวางการจราจรมากครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 182 ขับรถอันตรายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวให้ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ