พนักงานเก็บเงินสาย 52

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 52 เลขทะเบียน 11-6135 พนักงานเก็บเงินบริการแย่ แจ้งพนักงานว่าถ้าถึงกงศุลแจ้งด้วเพราะไม่รู้เส้นทาง แต่พนักงานกลับมากหน้าแล้วเมินหนี

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 52 พกส.บริการแย่นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ