พนง.เก็บสตางค์ สาย 206 (เลขที่ 11-9953) ไม่มี Service Mind

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 26/09/60 เวลา 05.51 น. รถสาย 206 ป้ายทะเบียนเลขที่ 11-9953 จอดเทียบท่ารถที่ ถ.วิภาวดี จากนั้นมีผู้โดยสารขึ้นแล้วจำนวนหนึ่ง อีกประมาณ 5 นาทีต่อมา มีรถสาย 206 อีกคันมาจอดด้านหน้ารถคนดังกล่าว อีกหลายนาทีต่อมารถสาย 206 ที่มาจอดที่หลังกำลังจะออก โดยรถ 11-9953 ที่ผู้โดยสารนั่งอยู่ไม่มีทีท่าจะออกจากป้าย ผู้โดยสารจึงสอบถาม พนง.เก็บสตางค์ บนรถคันที่นั่งอยู่ (11-9953)(ซึ่ง พนง.เก็บสตางค์ นั่งอยู่อย่างใจเย็น โดยไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ อยู่) ว่า "คันนี้ไม่ออกก่อนหรือ" ได้รับแจ้งจาก พนง.เก็บสตางค์ คนดังกล่าวว่า "คันนั้น" โดยมีสีหน้าเรียบเฉย ผู้โดยสารที่นั่งอยู่จึงกรูลงจากรถไปคันที่มาจอดที่หลัง แต่จะออกจากป้ายก่อน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยพิจาณาพฤติกรรมของ พนง.เก็บสตางค์ สาย 206 (เลขที่ 11-9953) ด้วยว่า เหตุใดไม่แจ้งหรือบอกสิ่งใดกับผู้โดยสารว่ารถของตนจะไม่ออกจากป้าย ปล่อยให้ผู้โดยสารนั่งคอย ในขณะที่ตนเองก็ไม่ได้มีกิจอันใดทำ นอกจากนั่งอยู่เฉยๆ แสดงถึงพฤติกรรมที่เรียกว่า "ไม่มี Service Mind อย่างแท้จริง"

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 206 แล้ว) ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี เต็มใจให้บริการ โดยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ ที่มาใช้บริการ ห้ามกระทำกิริยาเช่นนี้อีกเป็นอันขาด หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ