พนักงานขับรถโดยคึกคะนอง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขณะข้าพเจ้าขับรถมาตามถนนพัฒนาการ ช่วงแนวก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด รถประจำทางสาย 206 หมายเลขทะเบียน 11-9841 หมายเลขข้างรถ 2-80145 ได้ขับแทรกขึ้นมาจากด้านหลังและเบียดรถข้าพเจ้าจนเกือบจะเกิดเหตุเฉี่ยวชน พนักงานขับรถตระหนักดีว่าช่วงก่อสร้างนั้นถนนแคบลง แต่ยังขับขี่โดยคึกคะนองไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมทาง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงร้องเรียนมาเพื่อให้ดำเนินการกับพนักงานขับรถรายดังกล่าว เหตุเกิดช่วงแนวก่อสร้างอุโมงค์พัฒนาการ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 17.35น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 206 เบอร์ข้างรถ 2-80145 วันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท ขับรถด้วยความสุภาพ และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ