84ก ขับรถไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
84 ก ที่ผ่านหน้า ม.มหิดล ศาลายา ช่วงเย็น บริเวณหน้า ม. รถติดอยู่แล้ว จะมาบีบแตรไล่รัวๆ เห็นบีบแตรก็ขยับให้ แต่ทำไมต้องมาขับจี้ท้าย บีบแตรซ้ำอีก คนขับหันมามองหน้าอีก ? เพื่ออะไร รถเมล์สายอื่น คันอื่นเค้าก้ไม่ได้มีปัญหาไหม ไม่มีมารยาท

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 84ก. ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท หรือน่าหวาดเสียว หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ