ร้องเรียนพนักงานขับรถสาย 156

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากแนะนำบริการพนักงานขับรถที่ชื่อนายสุทน ศรีเพ็ญ ที่ขับรถไม่สุภาพ ขับเร็ว(แบบประชดประชัน) จอดไม่ตรงป้าย และออกรถไว วันนี้ผมเห็นคนชราขึ้น ยังขึ้นไม่เสร็จ ก็ออกจากป้ายแล้ว คนถามทางก็ไม่ตอบ เย่อหยิ่ง ที่พิมพ์ไปไม่ใช่การโจมตีแต่อย่างใด สิ่งที่พิมพ์มาทั้งหมดเป็นความจริงที่ประสบมา ไม่ได้เหมารวมว่าพขร.ไม่ดีทุกคน เห็นมานานแล้ว ฝากรับเรื่องไว้ และฝากว่ากล่าว ตักเตือนพนักงานขับรถคนดังกล่าวด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับคนดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ