จอดให้ตรงป้ายด้วยค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 185 ฟรี จอดไม่ตรงป้าย โบกให้มาตรงป้ายก็ไม่ยอมมาจอดค่ะ ต้องเดินไปขึ้นตรงที่เขาจอดนอกป้าย พอดิฉันจะลงก็จอดไม่ตรงป้ายเหมือนเดิม ยังไม่ทันจะลงก็เคลื่อนตัวรถออกไปเรื่อยๆ ปรับปรุงด้วยนะคะ เป็นรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน คุณภาพชีวิตก็ควรดีขึ้นค่ะไม่ใช่อารมณ์เสียเพราะอะไรแบบนี้ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ