รถสาย 36ก ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือเจอหลายรอบล่ะ ช่วง 06:00 ไม่ยอมเข้าป้าย ซ.นวมินทร์52 วิ่งด้วยความเร็ว อยู่เล่นกลาง พอรถสายแื่นจอดป้าย 36ก ก็วิ่งเลยไป อยากสอบถามว่า 1) จะให้โบกรถยังไงคะ ต้องไปยื่นหน้ารถเมล์สายอื่นที่จอดอยู่ เพื่อโบก 36ก มั้ยคะ 2) พนักงานขับรถทราบมั้ยคะว่าเส้นทางที่ขับมา ตรงไหนที่เป็นป้าย ทำไมไม่ชะลอเข้าป้าย เพื่อดูว่ามีผู้โดยสารหรือไม่ 3) พนักงานขับรถทราบหรือมั้ยคะ ว่ากรุงเทพฯ รถติดแค่ไหน สายไป 5 - 10 นาที มีผลกับการเจอรถติดขนาดไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 36ก. ทุกท่าน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ