145 รอนาน / รถไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
25 กันยายน 60 เวลาประมาณ 7.00 น. ป้าย รพ.สมุทรปราการ ถนนสายลวด รอ 145 นานมาก รถ 145-44047 มาแต่ขับเร็ว ไม่จอดป้าย โปรดลงโทษพนักงานขับรถด้วย ทำไมไม่อบรมกันให้ดีกว่านี้หน่อย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถคันดังกล่าว ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ