รถเมล์ฟรี สาย4-สนามหลวง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์ฟรีสนามหลวง-พุทธมณฑลสาย4 ไม่ยอมจอดแวะป้ายระหว่างทาง ขอลงที่พุทธมณฑลสายสามทำท่าเหมือนไม่อยากจอด คนขับหันมาตะคอกใส่ว่าจริงๆไม่จอดป้ายนี้ ช่วยปรับปรุงมารยาทคนขับด้วยนะคะ และขอเสนอให้จอดให้ครบทุกป้ายค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นรถไม่ใช่คนขับจอดตามใจตัวเอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ