207 145 ขสมก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รบกวนสอบถามหน่อยครับ 207 ขสมก บางคัน วิ่งไม่เคยชะลอป้ายรถเมล์เลย ยิ่งตอนกลางคืน ไฟป้ายก็ไม่สว่าง ขับรถถ้าไม่รับผู้โดยสาร เปลี่ยนคนขับเถอะครับ 145 ขสมก เหมือนกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถทั้ง สองสาย ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ