พนักงานเก็บเงิน สาย A1 แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย A1 ขาไป สนามบินดอนเมือง เลขข้างรถ 1-55006 เลขทะเบียนรถ 12-4698 พขร. เบญจรงค์ โลหะการภ เวลาขึ้น bts หมอชิต บ่าย2 เหตุผล พนักงานเก็บเงิน ไม่พอใจในการจ่ายเงินของผู้โดยสาร(ตัวผมเอง)พนักงานไม่พอใจเพราะผมจ่ายเหรียญห้าบาทห้าเหรียญและเหรียญบาทห้าเหรียญรวม 30 บาท ทำสีหน้าและท่าทางไม่เหมาะสมหลังจากนั้นฉีกตั๋วยัดใส่มือผมอย่างแรง และไม่มีการพูดคุยกับชาวต่างชาติเมื่อชาวต่างชาติมีข้อสงสัยเรื่องราคาตั๋ว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้ว และได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย A1 เบอร์ข้างรถ 1-55006 วันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมพนักงานดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีถามทาง หรือ ราคาตั๋ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ