ปอ.545 เขียนว่าไปม.รามแต่ถามแล้วบอกไม่ไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ต้องไปทำธุระที่ ม.ราม เห็นรถเมล์ ปอ.545เขียนว่าไปม.ราม เข้ามาดูในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก้บอกว่าไป พอขึ้นจิงบอกไม่ไป ปรับปรุงแก้ไขด้วย จะไปหรือไม่ไปเอาให้แน่

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.545 ไปไม่ถึง ม.ราม ฯนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ