รถเมลสาย 48 ทั้งสีชมพูและสีเหลืองไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผู้รอโดยสารเต็มป้ายโบกไม่จอดรอก็นาน บางทีขึ้นไปก้าวเดียวก็ออกรถแล้วเสียดายไม่มีเลขทะเบียน แต่ไม่ใช่แค่คันเดียวเจอบ่อยมากวันนี้เหลืออดจึงมาร้องเรียน เสนอแนวทางแก้ไข ควรให้ไปขับรถเมลส้มสาย 1 จะได้ฝึกแย่งกันรับผู้โดยสาร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 48 ไม่เข้าป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ