รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 205 หายไปไหนหมด ช่วงเวลาคนทำงาน ทั้งเช้าและเย็น ไม่มีรถหรือไง ปล่อยรถยังไง รอนาน พอมาก้อแน่นขึ้นไม่ได้ ต้องรอคันใหม่อีก จากไม่สายก้อสาย ต่ำๆการรอ ต้องมี 20 นาที นานมากๆ เป็นชั่วโมง คืออะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 205 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ