สาย 206 รอนานมากก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 206 เปนอะไรคะ รอมาสอง ชั่วโมงละค่ะ ยังไม่มาเลย และมีสายเดียวจากถนนรัชดาภิเษก ไปพัฒนาการ ไม่มีทางเลือก ทำได้แค่รอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 206 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ