รถเมล์สาย A4 จากสนามบินดอนเมือง-สนามหลวง ไม่จอดป้ายให้ผู้โดยสารลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 19 กย 2560 ผมนั่งรถสาย A4 จากสนามบินดอนเมือง เพื่อจะไปลงที่หน้าตึกการบินไทยสาขาหลานหลวง เมื่อถึงสี่แยกหลานหลวง ผมลุกขึ้นกดออด(ออดดัง ไม่เสีย)และยืนรอที่ประตู รถทำท่าชะลอเมื่อก่อนถึงป้ายหน้าการบินไทย ซึ่งเป็นจุดที่ผมต้องการลงรถ แต่แล้วก็แซงออกขวา ไม่จอดป้าย จากนั้นรถวิ่งข้ามสะพานผ่านฟ้า ตลอดเวลาผมยืนรอที่ประตูและคิดว่าพนักงานขับรถจะจอดให้ลงที่ป้ายหน้าพิพิธภัณฑ์ นิทรรศรัตนโกสินทร์ แต่รถกลับไม่จอดอีก จนผมต้องรีบกดออดอีกครั้ง พนักงานขับรถจึงจอดให้ลงโดยเลยป้าย หน้านิทรรศรัตนโกสินทร์มาเล็กน้อย ผมไม่เข้าใจว่าทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารจึงปฏิบัติต่อผู้โดยสารเช่นนี้ จึงขอร้องเรียนมาเพื่อให้ทำการอบรมและปรับปรุงบริการด้วยครับ ลงรถเวลา 11:23 น. เลขข้างรถ 1-45030 เลขทะเบียน 13-0241

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร ทั้งสองคน เบอร์รถ 1-45030 วันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานทั้งสองคน เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ