สาย 67 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ที่ 17 กย ผมรอที่ป้ายหน้าจามจุรีสแควร์ ตั้งแต่เวลา 8.20 จนถึง 10.05 ก็ยังไม่มาเลยครับ ผมจึงเปลี่ยนใจนั่งtaxi กลับบ้าน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ