สาย 68 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ (18/9/2560) ที่ป้ายรถเมล์เซ็นทรัล พระราม 2 รอรถนานมาก รอเป็นชั่วโมง ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ... ผมรอตั้งแต่ 21.18 กว่ารถจะมา 22.35 ผู้โดยสารรอเต็มป้ายรถเมล์ ผมสังเกตุมาหลายวันมาก อยากจะให้เพิ่มเที่ยวช่วง 21.00-22.00 หน่อยครับ ขอร้องเถอะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 68 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ