168 วิ่งชิดขวาหน้าม.รามคำแหง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
168 วิ่งชิดขวาหลายคัน หน้าม.ราม ขาไปมีนบุรี ช่วงวัดเทพลีลา เป็นมาหลายเดือน ไม่เข้าป้าย โบกก็ไม่เข้า ทั้งๆที่รถโล่งมาก สายนี้ไม่ต้องการผู้โดยสารหรือ? สุดท้ายต้องมาเบียดที่สาย58 หรือ 113 *ถ่ายรูปไว้ หลายคันมากชิดขวา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 168 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ