รถ129ปล่อยรถออกน้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ129ช่วงเช้าบริเวณแยกบางนาปล่อยรถออกช้ามาก มาทุก20นาทีและคนแน่นมาก ควรบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความต้องการมากกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 129 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถี่ขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและการใช้บริการของผู้โดยสาร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ