ปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสาร 1. เรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพราะยากแก่การใช้งานและจดจำ ไม่ใช่ทุกคนที่จะขึ้นรถเมล์ทุกวัน และไม่ใช่ทุกป้ายที่รถเมล์จอดรับส่งจะมีคนให้ข้อมูล อย่างเดิมสะดวกกับผู้ใช้งานมากกว่า 2. เรื่องสีที่ใช้แยกโซน ถ้าใช้สีตามที่กำหนด แปลว่าทุกๆที่ทีมีรถเมล์วิ่งจะไม่มีสีอื่นปนใช่หรือไม่ เช่นสนามหลวง อนุเสาวรีย์ชัยฯ จะมีรถเพียงสีเดียวอย่างนั้นหรือ คิดว่าไม่ได้ช่วยผู้โดยสาร

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม เพื่อประเมินการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ทาง Facebook การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม. หรือ WWW.Facebook.com/Bus Reroute BBK/ ขอบคุณที่ใช้บริการ