สาย 129 รถน้อย รอนาน คนอัดเป็นปลากระป๋องตลอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ใช้บริการสาย 129 เป็นประจำ แต่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานว่ารถขาดระยะ รอนาน รถน้อย แล้วทุกครั้งต้องเบียดเสียดระหว่างผู้โดยสารด้วยกัน จนถึงขั้นไม่มีแม้แต่ที่ยืน จึงใคร่ขอพิจารณาเพิ่มรถสาย 129 เป็นรถธรรมดาครีม-แดง มาแทนที่ โดยเฉพาะสาย 23 ซึ่งมีมากเกินความจำเป็น บางคันก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสาร ทั้งนี้สาย 129 มีความสำคัญในการขนส่งผู้โดยสาร ที่เดินทางระหว่างฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลักของกลุ่มผู้ใช้บริการ ขสมก ที่แท้จริง โปรดพิจารณาและดำเนินการแก้ไขโดยด่วน จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ นายพีธวุฒิ เตชะเลิศสิริมงคล

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 129 ในช่วงเวลาดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหารถธรรมดา มาเสริมสาย 129 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ