สายรถเมล์น้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากมห้มีสายรถเมล์เพิ่มในเส้นทางถนนเอกชัยถึงมหาชัย เพราะ3ทุ่มเศษๆก็ไม่มีรถเมล์สายประจำทางกลับแล้ว ต้องนั่งTaxiเกือบทุกวันเลย ทำให้เกิดปัญหาเงินขาดบ่อยมาก รบกวนเพิ่มสายรถเมล์ให้ทีนะครับ เพื่อคนแถวเส้นเอกชัย ขอบคุณมากครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถในถนนเอกชัย ในมี รถทาง ขสมก.เข้าไปบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ