รอรถ195 ไม่มีรถออกจากท่าค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพุธที่13 กันยายน ดอฉันรอขึ้นรถเมล์สาย195 คลองเตย-บิ๊กซี ตั้งแต่20.30-21.40น. ไม่มีรถเข้า-ออกท่าเลย รอนานมาก แล้วการจัดคิวรถของนายท่าให้รอได้โอคืออะไรคะ แล้วผู้โดยสารก็ต้องรอไปด้วยหรือคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ( แจ้งผู้จัดการสาย 195 แล้ว) ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ประสานไปยัง ผู้จัดการสาย 195 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเวลาดังกล่าว ให้เพิ่มความถี่ของเที่ยวรถเพื่อจะได้ออกให้บริการผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ